Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen adatok szükségesek a bankszámlanyitáshoz?

A gazdasági társaságok számlanyitásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • induló társaság esetében a cégbíróságon kapott adószám nyilvántartásba vételéről szóló okirat
  • statisztikai számjel
  • alapító okirat vagy alapszabály, vagy társasági szerződés
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya vagy ennek hiányában annak hiteles másolata
  • cégjegyzésre jogosult személyek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányai vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta
  • cégjegyzésre jogosult személy személyazonosító okmányai
  • kitöltött számlanyitási adatlap

A bankok a pénzforgalmi bankszámla megnyitásához szükséges dokumentumok benyújtását, érvényes e-aláírással ellátott e-akta formájában is elfogadják. Az elektronikus aktát a kiválasztott bank e-mail címére kell elküldeni. Ilyenkor a számlatulajdonosnak a fenti dokumentumok közül csak a személyes okmányait kell magával vinnie a számlaszerződés megkötésekor. Az e-akta továbbítása azonban nem feltétlenül gyorsítja fel a számlanyitási folyamatot.

Arról, hogy mennyi idő áll rendelkezésére egy újonnan alakuló cégnek a bankszámla nyitásra, arról korábbi egypercesünkben olvashat.

Email
Print