Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen adatokat kell leadni CSED igénylés esetén?

 

A csecsemőgondozási díj (CSED) iránti kérelmet az egészségbiztosító által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

A csecsemőgondozási díjat kérelmezőnek a CSED igénylésekor ki kell töltenie a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványt.

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató kérelmét az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A gyermekgondozási díj (GYED) iránti kérelem benyújtható a CSED iránti kérelemmel együtt is a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon.

A kérelemben közlendő adatok köre:

 • kérelmező személyi adatai, lakóhely, TAJ-szám
 • foglalkoztató adatai
 • az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok
 • EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
 • az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
 • jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
 • iskolai tanulmányok
 • tartásdíj
 • gyermek születési ideje, TAJ-száma
 • gyermek és a kérelmező közötti viszonyra vonatkozó adatok
 • az ellátás igénybevételéhez szükséges orvosi igazolások
Email
Print