Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen adminisztratív teendők vannak a letiltással kapcsolatban?

A bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján a munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és – a letiltásban foglaltak szerint – kifizetni a végrehajtást kérőnek. A végrehajtást kérő az a magánszemély, vállalkozás, szervezet lehet, akinek az adóssal szemben jogos követelése van.

A foglalkoztató kötelessége továbbá, hogy legkésőbb a letiltásról szóló végzés/határozat átvételét követő munkanapon értesítse a munkavállalót a letiltás tényéről, illetve intézkedjen, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetés napján) a letiltott összeget a munkabérből visszatartsa és fizessék ki a végrehajtás jogosultjának. Ha a letiltás érvényesítése nem lehetséges (pl. a munkavállalónak már van 50%-ot elérő letiltása), úgy arról a munkáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni a letiltást kérelmező szervet.

Abban az esetben, ha a havonta levonandó összegek nem érik el a 400 Ft-ot, úgy a munkáltató jogosult a letiltott összeg kifizetését felfüggeszteni. Ilyenkor a havi összegek levonása a munkavállalótól megtörténik, míg az utalást a végrehajtás jogosultja felé göngyölíteni kell, és akkor kell teljesíteni a levont összegek kifizetését, amikor az összeg eléri a fent meghatározott minimumot. (Fontos, hogy a felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.) A felfüggesztés tényéről a végrehajtót 8 napon belül, míg egyéb jogosultat legkésőbb a fizetéssel egyidejűleg tájékoztatnia kell.

A munkaviszony megszűnése esetén a kifizető köteles az alkalmazott részére olyan igazolást kiállítani, amin feltüntetni, hogy a munkabérből milyen kötelezettségeket, milyen határozat vagy jogszabály alapján, kinek a részére kell levonni. Ha végrehajtás nincs folyamatban, úgy a munkaadónak ezt a tényt is igazolnia kell a kilépő papírokban.

Email
Print