Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen dokumentumok képezik részét a számviteli beszámolónak?

A számviteli beszámolóval minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak számot kell adnia az elmúlt évről.

Ennek módja a beszámoló letétbe helyezése és közzététele. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról hivatott az érdekeltek széles köre részére megbízható és valós képet adni.

Ennek megfelelően kötelezően tartalmazza a társaság

  • mérlegét,
  • eredménykimutatását,
  • kiegészítő mellékletét.

A mérleg a mérlegfordulónapon érvényes eszközök és források egyenlegeit mutatja, így az egy adott időpontra vonatkozik. Az eredménykimutatásnak ezzel szemben az üzleti év pénzügyi teljesítményét (bevételeit és ráfordításait) kell tükröznie, az tehát az üzleti év egészére vonatkozik. A kiegészítő melléklet szöveges részletezések, levezetések, a mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó megjegyzések, valamint különböző számszaki mutatók megjelenítésére szolgál. Az ún. éves beszámoló esetén itt kerül feltüntetésre a cég cash-flow kimutatása is, ami a pénzeszköz-állomány üzleti év alatti változását részletezi.

A számviteli beszámoló mellett, azzal együtt kell közzétenni az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot, valamint könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgáló jelentését is. Éves beszámoló esetén mindemellett üzleti jelentést is kötelező készíteni, ami a vállalkozó üzletmenetének, főbb kockázatainak, működési körülményeinek átfogó elemzését tartalmazza.

A fentiekkel együtt sokszor kerülnek közzétételre olyan jelentések, kimutatások is, mint a környezetvédelmi, kockázati, vezetői vagy stratégiai jelentés. Ezek azonban nem képezik kötelező részét a beszámolónak.

Vannak olyan jelentések is, amik a vállalkozó társasági formájától függően kötelezőek csak. Ilyen a közhasznúsági melléklet is, ami a közhasznú szervezetek beszámolójának eleme. Ez a közhasznú tevékenységekről nyújt bővebb információt az érdekelteknek, illetve tartalmazza a közhasznúsági fokozat megtartásához szükséges követelményekkel kapcsolatos adatokat is.

Email
Print