Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen egyéb kötelezettségekre van hatással a reklámadó ideiglenes eltörlése?

A reklámadó mértékének 0 százalékra történő csökkentésével nem kell teljesíteni a következő egyéb kötelezettségeket sem 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan:

 • A reklám megrendelőjének nem kell rendelkeznie a reklámtevékenységet szolgáltató nyilatkozatával.
  • A reklám közzétevőnek eddig nyilatkoznia kellett vagy arról, hogy
   • az adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz
   • vagy arról, hogy az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
 • Nem kell eleget tenni az adófizetési, adóelőleg-fizetési és előlegkiegészítési kötelezettségnek.
 • A bejelentkezési kötelezettséget elmulasztónak nem jár szankció.
  • Korábban, ha az adóhatóság más adó alanyaként még nem vette nyilvántartásba a társaságot-, köteles volt bejelentkezni az adóhatósághoz a reklámadóval érintett tevékenysége megkezdését követő 15 napon belül, és ez alól csak a magánszemély reklámadó közzétevők képeztek kivételt.
 • A vélelmezett adó megállapítása is szünetel a fent említett időszak alatt.
  • Ha a reklám-közzétevő adóbevallás-benyújtási kötelezettségét nem teljesítette, akkor az állami adóhatóság a megelőző naptári évvel megegyező vélelmezett adóévre 3 milliárd forint vélelmezett adót állapított meg.
Email
Print