Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen esetekben adómentes a termőföld átruházásból származó jövedelem?

Főszabályként az ingatlan illetve a termőföld értékesítéséből származó jövedelem után adót kell fizetni, amelynek mértéke 15 százalék. Azonban bizonyos feltételek teljesülése esetén a magánszemélynek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, amelyek a következők:

a) a magánszemély olyan regisztrációs számmal rendelkező magánszemélynek adja el a termőföldet, aki egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként minimum 5 évig hasznosítja vagy 10 évre bérbe adja, (az 5, illetve 10 éves hasznosítási időszak kezdő napja a birtokba adás napja, de legkésőbb az adásvételi-szerződés keltét követő 12. hónap utolsó napja. )

b) a termőföld értékesítése résztulajdon megszüntetését eredményezi,

c) a magánszemély olyan regisztrációs számmal rendelkező, állattenyésztéssel foglalkozó magánszemélynek adja el, aki állattartás céljából legalább 5 évig hasznosítja vagy 10 évig bérbe adja.

Az a) esetben az eladónak rendelkeznie kell közjegyző által készített vagy az ügyvéd által ellenjegyzett okiratban foglalt nyilatkozatával, amely tartalmazza a vevő személyes adatait, adóazonosító jelét valamint a vevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy teljesül az adómentesség feltétele.
Ha a vevő a nyilatkozatban foglaltak ellenére nem teljesíti az 5, illetve 10 éves hasznosítási és bérleti időt, akkor az adóhatóság az adóhiányt a vevő terhére állapítja meg.

Tovább bővült 2019. január 1-től az adómentesség köre. Mind ezek alapján adómentes az átruházás akkor is, ha

d) magánszemély részére birtok összevonási céllal,

e) az önkormányzat részére szociális földprogram céljából vagy

f) a Nemzeti Földalap javára történik.

g) Nem kell adót fizetni az osztatlan közös tulajdonban lévő földterület átruházásából származó jövedelem szerzése után sem, ha a földet valamely tulajdonostárs részére értékesítik.

Az eladó kötelezettsége minden esetben az adómentesség hitelt érdemlő igazolása.

Email
Print