Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen esetekben végez a pénzügyi szolgáltató kötelező jelleggel ügyfél-átvilágítást?

A szolgáltató a következő esetekben ügyfél-átvilágítási feladatokat köteles végrehajtani:

  • az üzleti kapcsolat létesítésekor,
  • a 4,5 millió Forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (ügyleti megbízásnak olyan ügylet minősül, amely az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony),
  • árukereskedő esetében a 3 millió Forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor,
  • 300 ezer Forintot meghaladó összegű pénzátutalás teljesítésekor,
  • 300 ezer Forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén,
  • a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező tekintetében a távszerencsejátéknak nem minősülő, nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer Forintot elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetés, a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer Forintot elérő vagy meghaladó összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor,
  • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, feltéve, hogy más okból korábban az ügyfél-átvilágításra még nem került sor,
  • ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

 

Az ügyfél-átvilágítás keretében a szolgáltató köteles elvégezni az ügyfél, meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá képviselő azonosítását, személyazonosságának ellenőrzését.

A szolgáltató ennek keretében, előzetesen írásban rögzített szabályzat alapján belső kockázatértékelést is köteles végezni, amely során értékeli az ügyféllel kapcsolatosan megjelenő kockázatokat, azok hatásait, valamint a kockázatok elkerülésének, csökkentésének leghatékonyabb módszereit. Ennek során figyelembe kell venni az üzleti kapcsolat jellegét, összegét és az ügyfél, illetve a szolgáltató jellemzőit, méreteit is.

Email
Print