Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen illetékmentességi szabályok vonatkoznak az alapítványokra?

Személyes illetékmentességben részesülhet azon alapítvány, amely:

• a civiltörvény szerint közhasznú alapítvány,

• más Európai Gazdasági Térség-államban nyilvántartásba vett alapítvány (ha igazolja, hogy teljesíti a civiltörvény szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit, ide nem értve a magyarországi nyilvántartásba vételt).
A személyes illetékmentesség csak abban az esetben áll fenn, ha az adott eljárás megindítását vagy a vagyonszerzést megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után nem keletkezett a magyarországi társasági adónak megfelelő adókötelezettsége.

• újonnan létrejött alapítvány, amennyiben vállalja, hogy az alapítást követő második év végéig eleget tesz a civiltörvény szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeinek.
Ha a közhasznú jogállást a megadott határidőn belül nem tudja megszerezni, akkor a meg nem fizetett illetéket az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetnie.
Az alapítvány megszűnése esetén az alapítót vagy annak a jogutódját terheli ez a fizetési kötelezettség.

Email
Print