Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen módon biztosított a hitelezők érdekeinek védelme a csődeljárás alatt?

A hitelezőknek lehetőségük van választmányt alakítani, mely választmány feladata a vagyonfelügyelő tevékenységének ellenőrzése, és a hitelezők képviselete a bíróságon.

Egy adós szervezetnél csak egy választmány működhet.

A hitelezői választmányban legalább a hitelezők harmada részt kell, hogy vegyen, továbbá a választmányt a hitelezőknek kell megszavazniuk. A választmány minimum 50%+1 szavazattal jöhet létre. A választmány legalább három-, de legfeljebb héttagú lehet, a választmányt működtető hitelezők elnököt is választhatnak.

A választmány jogosultságait, a választmányt működtető hitelezők képviseletét, működtetése forrásainak biztosítását, a költségek előlegezésének és elszámolásának szabályait a hitelezők egymás között megállapodásban rögzítik. A választmány a megalakításáról, a működtetésében részt vállaló hitelezőkről, a választmány jogairól, a működtetésében részt vevő hitelezők képviseletéről – az erről készített jegyzőkönyv és megállapodás csatolásával – a megalakulását követő 3 munkanapon belül értesíti az adóst, a bíróságot, a vagyonfelügyelőt.

Hitelezői választmány helyett a hitelezők hitelezői képviselőt is választhatnak, amelynek megválasztására, jogosultságaira, költségeinek viselésére, a kizáró okokra, megbízásának tartalmára, megválasztásának bírósági bejelentésére, a megbízásához való csatlakozásra, megbízatásának megszűnésére a választmány működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A hitelezői képviselő a megbízásáról szóló szerződés keretei között látja el az e törvényben meghatározott feladatokat.

Ha a csődeljárásban egyetlen hitelező vesz részt, a hitelezőt a hitelezői képviselő jogai is megilletik.

A vagyonfelügyelő a csődeljárás alatt kérésükre 8 munkanapon belül köteles tájékoztatni a hitelezői választmányt, a hitelezői képviselőt, illetve ezek hiányában bejelentett és elismert hitelezői követelések legalább 10%-át képviselő hitelezőt (hitelezők csoportját) az adós vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Email
Print