Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen összegű végkielégítés jár a munkavállalónak?

Korábbi írásunkban arról olvashattak, hogy kinek és mikor jár végkielégítés. A jogosultság feltétele, hogy a felmondás közlésének időpontjában vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésekor a munkaviszony fennálljon.

 

A végkielégítésre való jogosultság vizsgálatakor nem kell figyelembe venni azt a 30 napot meghaladó időszakot, amelyben a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve a szülési szabadság, gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetési nélküli szabadság időszakát, valamint az önkéntes katonai szolgálatteljesítés idejéből a 3 hónapot meg nem haladó időtartamot.

 

A végkielégítés mértéke:

  • legalább három év munkaviszony esetén egyhavi
  • legalább öt év esetén kéthavi
  • legalább tíz év esetén háromhavi
  • legalább tizenöt év esetén négyhavi
  • legalább húsz év esetén öthavi
  • legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege

 

Ha a munkaviszony a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg, az előbb felsorolt mérték:

  • 3-9 év esetén + egyhavi
  • 10-19 év esetén + kéthavi
  • 20+ év esetén + háromhavi távolléti díjjal emelkedik

 

A cikket a HyperCortex Zrt, az Írisz Office csoport TB szakértő tagja írta.

hypercortex_logo2019

Email
Print