Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen sorrendben kell teljesíteni a letiltásokat?

A letiltásokat nem beérkezésük sorrendjében kell teljesíteni, hanem a törvényben meghatározott módon.

A követelés kielégítési sorrendjét az alábbi jogcímek alapján kell rangsorolni:

  1. gyermektartásdíj
  2. jogszabályon alapú egyéb tartásdíj
  3. munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság
  4. polgári perben vagy büntetőeljárásban az adóssal szemben a bűncselekmény következtében keletkezett és a természetes személy sértett javára megállapított polgári jogi igény
  5. a büntető- és büntetésvégrehajtási, valamint szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés
  6. adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás
  7. egyéb követelés
  8. végrehajtási eljárásban kiszabott bírság

Két azonos jogcímen érkezett letiltás esetén a beérkezés sorrendje lesz az irányadó a foganatosítás tekintetében.

Email
Print