Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen szabály vonatkozik a vagyonkezelőtől vagy a közhasznúnak nem minősülő alapítványtól kapott osztalék adózására?

A személyi jövedelemadó törvény alapján osztaléknak minősül az a vagyoni érték:

  • amelyet bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a kezelt vagyon hozamainak terhére a vagyonkezelő a magánszemély részére juttat
  • amelyet közhasznúnak nem minősülő alapítvány az alapítványi vagyon hozamainak terhére a kedvezményezett magánszemély részére juttat

A törvény rendelkezései szerint, a juttatott vagyoni érték adózásának megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a kedvezményezett először a hozamot szerzi meg.

Például:
Vagyonkezelésbe befektetett tőke: 10.000.000 Ft
Kapott hozam: 1.150.000 Ft
Vagyonkezelő által juttatott vagyoni érték: 6.000.000 Ft
A feltételezés elve alapján a 6.000.000 Ft-ból 1.150.000 Ft a hozam, míg 4.850.000 Ft a visszafizetett tőke.

Abban az esetben, ha a kifizető vagy annak hiányában a magánszemély nyilvántartásai alapján a tőke és a hozamok nem különíthetők el, úgy a megszerzett vagyoni értéket teljes egészében osztaléknak kell tekinteni.

Nem minősül osztaléknak az a kifizetett összeg, amelyet a magánszemély a vagyonkezelőtől vagy a közhasznúnak nem minősülő alapítványtól

  • általa végzett tevékenység
  • dolog átruházása
  • vagy szolgáltatás nyújtása

ellenértékeként vagy azzal összefüggésben szerzett.

 

Nem kell jövedelemként figyelembe venni az osztalékból azt a részt, amelyre a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján volt jogosult. A jövedelemként figyelembe nem veendő osztalék forrásáról a vagyonkezelő és az alapítvány is köteles nyilvántartást vezetni.

 

A cikket a HyperCortex Zrt, az Írisz Office csoport TB szakértő tagja írta.

hypercortex_logo2019

Email
Print