Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen termékértékesítésre és szolgáltatás nyújtásra vonatkozik fordított adózás?

Fordított áfáról beszélünk, amikor az áfafizetési kötelezettség a termék beszerzőjét, a szolgáltatás igénybe vevőjét terheli.

A következő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tartozik a fordított áfás ügyletek közé:

 • ingatlan és ehhez tartozó földterület értékesítése belföldi adóalany részére
  • ha az értékesítő adóalany áfakötelessé teszi tevékenységét
  • ha az első rendeltetésszerű használatbavétel már megtörtént
  • ha az értékesítés és a hatósági engedély véglegessé válása vagy tudomásulvételi eljárás vagy egyszerű bejelentés esetében a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása között eltelt már 2 év
 • ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló építési-szerelési és egyéb szerelési munka, ha ez építési hatósági engedélyköteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött
 • termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz:
  • személyzet rendelkezésre bocsátása
  • munkaerő kölcsönzése, kirendelése
  • iskolaszövetkezet igénybevétele
  • közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásának igénybevétele
 • törvényben nevesített vas- és acéltermékek, hulladékok, törmelékek (például vas- és acélhulladék, rézhulladék és –törmelék, műanyaghulladék és- forgács)
 • törvényben nevesített mezőgazdasági termékek (például kukorica, árpa, rozs)
 • olyan termékértékesítés, mely lejárt hitel, követelés kielégítésére dologi biztosítékként szolgál
 • a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint olyan egyéb termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, amelynek összege a teljesítéskor a szokásos piaci árat tekintve 100.000 Ft-ot meghaladja és a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási eljárás hatálya alatt, vagy bármely más, fizetőképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll
 • olyan forgalomképes vagyoni értékű jog átruházása esetében, amely üvegházhatású gázok kibocsátására jogosít
Email
Print