Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mire kell ügyelni, ha kiskorút foglalkoztatok?

 

Főszabály szerint munkaviszonyt csak az létesíthet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. A Munka Törvénykönyve a 18 éven aluli munkavállalókat fiatal munkavállalóknak nevezi.

Kivételt képez ez alól, ha a tanuló nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat, mert ebben az esetben az iskolai szünet ideje alatti időszakra már 15 évesen is munkaviszonyt létesíthet. Iskolai szünet alatt a hosszabb szüneteket, így különösen a nyári szünetet kell érteni. A törvény nem teszi lehetővé a diákok számára, hogy munkát végezzenek hétvégéken, munkaszüneti napokon vagy 1-2 napos szünetnapokon.

Tekintettel arra, hogy a 18. életévét még be nem töltött tanuló kiskorúnak minősül, így a 15 és 18 év közötti munkavállaló csupán törvényes képviselője hozzájárulása birtokában köthet érvényesen munkaszerződést vagy mondhat fel. Nem kell képviselői/szülői hozzájárulás bérfizetéshez szükséges számlaszám nyilatkozathoz vagy szabadság iránti kérelemhez.

A fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályok alapján a 18. életévét be nem töltött munkavállalót nem szabad éjszakai vagy rendkívüli munkára kötelezni.

A fiatalok munkaideje legfeljebb napi 8 óra lehet. A munkavállaló számára elrendelt munkaidőkeret nem lehet hosszabb 1 naptári hétnél. Ha a munkavállaló több munkáltató részére is végez munkát, valamennyi munkáltatónál teljesített munkaideje együttesen nem haladhatja meg a napi munkaidő 8 órás maximumát.

A fiatal munkavállalók esetében a munkaközi szünet mértéke is hosszabb: 4,5 órát meghaladó munkavégzés esetén minimum 30 perc, 6 órát elérő munkavégzés esetén legalább 45 perc munkaközi szünet biztosítása kötelező. A munkavállaló fiatal szervezetének megfelelő regenerálódása érdekében legalább napi 12 óra pihenőidőt kell biztosítani. A fiatal munkavállalónak az őt egyébként megillető éves szabadságon felül további 5 nap pótszabadság jár, utoljára 18. életéve betöltésének naptári évében.

A 18 éven aluli személyek nem munkaviszony keretében történő munkavégzésére, így például megbízási jogviszony, illetve iskolaszövetkezeti jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a fent leírtakat ugyanúgy alkalmazni kell.

Email
Print