Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit érdemes tudni a NAV-nak fizetendő késedelmi pótlékról?

A késedelmi pótlékot az adóhatóság akkor határozza meg, amikor az adózó a fizetési kötelezettségének nem a jogszabályokban meghatározott fizetési határidőig, hanem azt követően tesz eleget. Az adók, járulékok késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a pénzügyi rendezésig, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén pedig az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

 

Mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének a háromszázhatvanötöd része.

2018-tól a NAV az 5.000 Ft-ot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő, azt nem kell megfizetni.

 

Befizetésének határideje a tárgyévet követő november 15. (munkaszüneti nap esetén az ezt követő első munkanap). Vagyis a 2020. évre vonatkozó pótlékot 2021. november 15-ig kell rendezni az adóhatóság felé.

A fizetendő összeg nagyságáról értesítjük ügyfeleinket, amennyiben a NAV felszámított nekik késedelmi pótlékot.

Email
Print