Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit érdemes tudni az önellenőrzési pótlékról?

Az önellenőrzési pótlékot az adózó akkor fizeti meg, amikor önellenőrzéssel módosított kötelezettség meghaladja az eredetileg bevallott kötelezettséget vagy a bevallott támogatási igényjogosultság az önellenőrzés eredményeként csökken.

Ellenkező esetben – az adózó javára mutatkozó önellenőrzés esetén – pótlékot nem kell felszámolni.

Adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott és a helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után kell megfizetni a pótlékot, mely megállapítása önadózással történik. A pótlékot a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásáig kell számítani.

Mértéke naptári naponként a jegybanki alapkamat 365-öd része, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén naptári naponként a jegybanki alapkamat 365-öd részének 1,5 szerese. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5 000 forintot, magánszemély esetében az 1 000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni.

Email
Print