Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit érdemes tudni a NAV-nak fizetendő késedelmi pótlékról?

 

A késedelmi pótlékot az adóhatóság akkor határozza meg, amikor az adózó a fizetési kötelezettségének nem a jogszabályokban meghatározott fizetési határidőig, hanem azt követően tesz eleget.

Az adók, járulékok késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a pénzügyi rendezésig, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén pedig az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

Mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része minden naptári nap után.

2018-tól a NAV az 5.000 Ft-ot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő, azt nem kell megfizetni.

Befizetésének határideje a tárgyévet követő november 15. (munkaszüneti nap esetén az ezt követő első munkanap). Vagyis a 2017. évre vonatkozó pótlékot 2018. november 15-ig kell rendezni az adóhatóság felé.

A fizetendő összeg nagyságáról értesítjük ügyfeleinket, amennyiben a NAV felszámított nekik késedelmi pótlékot.

Email
Print