Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit jelent a nettó módon számított adótartozás?

A NAV-nál nyilvántartott tartozás (= esedékességkor meg nem fizetett adó + jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás) összegét csökkenteni kell az adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés értékével, ide nem értve a letétként nyilvántartott összeget.

Tehát adóigazolás kiállítása esetén vagy a köztartozásmentes adatbázisban történő szerepléshez az adófolyószámla összevont egyenlegét veszik figyelembe – ez tehát a “nettő adótartozás” összege.

Az adóigazolás kiadásának és a köztartozásmentes adatbázisban való szereplésnek a feltétele, hogy ne legyen az adózónak nettó módon számított adótartozása, illetve ne legyen az adózónak be nem küldött adóbevallása az igazolás kiadásának napján, illetve köztartozásmentes adatbázis esetén a hónap utolsó napján.

Példa: egy vállalkozásnak ÁFA adónemen van 300 ezer Ft tartozása, KIVA adónemen 160 ezer Ft többlete, ebben az esetben a vállalkozás nettó módon számított adótartozása 140 ezer Ft

Email
Print