Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit jelent a pénzforgalmi elszámolás?

Az ÁFA alanyai 2013 óta az ÁFA megállapítására pénzforgalmi elszámolást is választhatnak.

Az ilyen elszámolás választása esetén az adóalanynak a fizetendő adóját abban a bevallási időszakban kell megállapítania, amelyikben az általa kiállított számlát a vevő ténylegesen ki is fizette, vagyis nem a számla kiállításának pillanatában keletkezik ÁFA-fizetési kötelezettség, hanem csak a bevétel tényleges pénzügyi realizálódásakor.

A pénzforgalmi elszámolás szerinti adózás tehát azt jelenti, hogy olyan számla után, aminek az ellenértékét még nem kaptuk meg, nem kell adót fizetnünk. Ugyanakkor az általunk befogadott számlák áfatartalmát is csak akkor helyezhetjük levonásba, ha mi is rendeztük pénzügyileg az adott tételt.

Ugyanígy az olyan vállalkozás, aki maga nem pénzforgalmi elszámoló is csak akkor helyezheti levonásba egy pénzforgalmi elszámolást választó társaság által kibocsátott számla áfatartalmát, ha kifizette a számlát értékét. Ezért kell kötelezően feltüntetni a kibocsátott számlákon, hogy “Pénzforgalmi elszámolás” hogy a partner is tisztában legyen azzal, hogy pénzforgalmi elszámolásos számlát fogadott be.

Olyan ÁFA adóalany választhatja, aki együttesen megfelel a következő feltételeknek:

  • a tárgy év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a KKV hatálya alá tartozna
  • gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van
  • nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt
  • nem választott alanyi adómentességet

Ezeken felül a választás további feltétele, hogy az adóalany összes termékértékesítése vagy szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege:

  • sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
  • sem a tárgy naptári évben észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 125.000.000 forintot.
Email
Print