Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit kell tartalmaznia a csődeljárási kérelemnek?

Az eljárás az adós kezdeményezésére indítható, melyet az adós jogi képviselője nyújtja be a törvényszék részére.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a vezető tisztségviselő nyilatkozatát a vagyoni helyzetről
 • 3 hónapnál nem régebbi számviteli beszámolót vagy közbelső mérleget
 • a hitelezők névsorát, a követeléseik összegét és lejáratát, elismert és el nem ismert tartozásokat
 • az adós által vállalt függő kötelezettségeket és követeléseket
 • írásos dokumentumot arról, hogy a munkavállalókat, a Munka törvénykönyvében meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot tájékoztatták
 • a költségtérítések megfizetésének elektronikus igazolását

Újabb csődkérelem nem nyújtható be:

 • mindaddig, amíg az adós a korábbi csődeljárásból származó kötelezettségeit nem teljesítette
 • ha a korábbi csődeljárás befejezésének jogerőre emelkedésétől nem telt el még 2 év
 • ha az adós ellen felszámolási eljárás indult
 • ha van már folyamatban csődeljárás
 • ha a korábbi csődeljárás iránti kérelmet a bíróság elutasította, és az elutasítás óta nem telt még el 1 év
Email
Print