Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit kell tudni a postai úton történő kézbesítésről és a hozzá kapcsolódó joghatásokról?

Kézbesítés: az irat meghatározott formában történő átadása a címzett részére.

A kézbesítés következménye a tudomásszerzés, ami hatósági eljárásoknál gyakran a határidők kezdetét jelenti. A kézbesítés az átadás időpontjának megállapítása érdekében ajánlott formában történik.

Kézbesítési vélelem: a kézbesítést annak ellenére megtörténtnek kell tekinteni, hogy nem történt tényleges átvétel.

Postai kézbesítés esetében (kézbesítési vélelem alapján) átvettnek minősül az a levél amelyiket a második kézbesítési megkísérlést követő ötödik napon „nem kereste” felirattal küldik vissza.

Ha a kézbesítés nem a jogszabályoknak megfelelően történt, akkor a kézbesítési vélelem megdöntésére a tudomásszerzéstől számolva 15 napja van a címzettnek. Ha nem indul végrehajtási eljárás a kézbesítési vélelem beállta után, akkor a vélelem beálltát követő hat hónapon belül tudja a megdöntési kérelmet beadni a címzett, ellenkező esetben hat hónapon túl is megdönthető a vélelem.

Ha a küldemény „címzett ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzést kap, akkor a bíróság elrendelhet hirdetményi kézbesítést vagy értesítheti az érintetteket, hogy keressék meg a küldemény címzettjének rendes címét.

Email
Print