Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit lehet tudni a nyugdíjprémium számításáról és jogosultjairól?

Bevezetésre került, hogy 2021. novemberében egyszeri alkalommal nyugdíjprémium jár az arra jogosultak részére. Abban az esetben, ha a magánszemély több nyugellátásban részesül a nyugdíjprémiumot a több nyugellátás együttes összege után kell számítani.

 

A nyugdíjprémium, mint egyszeri juttatás összege a november havi nyugellátás 25%-ának, de legfeljebb 20.000 Ft-nak a 4 szerese, azaz 80.000 Ft lehet. Ha a jogosult személy 2021. novemberében elhalálozik, akkor a nyugdíjprémium kérelemre felvehető.

 

Egyszeri juttatásra azok személyek jogosultak, akik:

• nyugdíjprémiumra jogosító, 80 000 Ft-nál alacsonyabb összegű nyugellátásban,
• nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban,
• korhatár előtti ellátásban,
• szolgálati járandóságban,
• átmeneti bányászjáradékban,
• táncművészeti életjáradékban,
• rokkantsági ellátásban,
• rehabilitációs ellátásban,
• baleseti járadékban,
• bányászok egészségkárosodási járadékában,
• fogyatékossági támogatásban,
• vakok személyi járadékában,
• rokkantsági járadékban,
• a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
• polgármesterek közszolgálati járadékában,
• a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
• a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
• a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
• a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,
• az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,
• a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
• házastársi pótlékban vagy
• házastárs után járó jövedelempótlékban részesülnek.

Email
Print