Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit nevezünk előtársasági időszaknak?

Előtársasági időszaknak nevezzük a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaságnál az alapításától (létesítő okirata ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) a cégbejegyzés napjáig vagy a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának napjáig terjedő időszakot.

Email
Print