Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit tehetek, ha a közzétett beszámoló számszaki hibát tartalmaz?

Abban az esetben, ha a taggyűlés elfogadta a beszámolót, melyet ezt követően tettek közzé, úgy azt javítani/cserélni akkor sem lehet, ha utólag bebizonyosodik, hogy az helytelen adatokat tartalmaz.

Ez esetben a vállalkozásról közzétett adatok egy évig nem a valós képet fogják mutatni, melynek a vállalkozás lehet éppúgy vesztese, mint haszonélvezője. A helyesbítést így a következő beszámoló tartalmazza majd (ez az ún. háromoszlopos beszámoló).

Figyelem, mindez nem jelenti azt, hogy a hibásan beküldött társasági adó bevallást ne kellene haladéktalanul javítani!

Van lehetőség azonban a beszámoló cseréjére vagy visszavonására, de csak speciális esetekben:

  1. Ha a vállalkozás olyan beszámolót tesz közzé, amit a legfőbb szerv nem fogadott el. Ilyen eset pl. akkor fordulhat elő, ha a könyvelő korábban tölt fel adatot, mintsem azt a taggyűlés elfogadta volna. Ez esetben a helyes beszámolóval felülírhatjuk a régi beszámolót, így a régi beszámoló passzív státuszban ugyan, de látható marad. Fontos tudni, hogy ez esetben csak akkor tudjuk a helytelen adatszolgáltatást passziválni, ha a helyes, elfogadott beszámoló már rendelkezésre áll.
  2. Ha a vállalkozás nem a saját adatait teszi közzé. Ilyen eset lehet, amikor a könyvelő nem a vállalkozás adataival tölti fel a mérleget, eredménykimutatást, vagy egy másik vállalkozás kiegészítő mellékletét vagy könyvvizsgálati jelentését teszi közzé. Ez esetbe a Céginformációs Szolgálatnak írt szabad szöveges levélben – melyet elektronikus aláírással kell ellátni – lehet kérni a valótlan beszámoló eltávolítását. Ez esetben a fals beszámoló végérvényesen törlődik a közzétett beszámolók nyilvántartáséból.

Fontos azzal is számolni, hogy ha a helyes beszámolót csak utólag tesszük közzé – mert pl. május 20-án ugyan közzétettük a beszámolót, de azt csak december 10-én cseréltük le a helyesre –, úgy a késedelmes helyes közzététel miatt mulasztási bírságot szabhatnak ki ránk.

Lényeges azt is tudni, hogy a hitelezői érdekeket sértő, jogszabályellenes közzététel miatt nyomozás indulhat.

Email
Print