Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Műemléki ingatlan felújításának adókedvezménye

 

2017 január 1-jétől minden műemléki ingatlanra vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlanra, illetve a helyi védelem alatt álló ingatlanra igénybe vehető a társasági adóalap-kedvezmény.

A kedvezmény az alábbi költségek erejéig használható ki:

  • karbantartás
  • kulturális örökségvédelmi célú beruházás, felújítás

Ugyanazon adóév tekintetében, ugyanazon ingatlanra vonatkozóan karbantartás és beruházás/felújítás alapján számított csökkentés együttesen is érvényesíthető.

A kedvezmény mértéke:

  • az ingatlan karbantartásának adóévi költsége legfeljebb az adózás előtti nyereség 50 %-áig vonható le az adóalapból (a kedvezmény összege legfeljebb 50 millió euro lehet)
  • a beruházás, felújítás bekerülési értékének kétszerese vonható le (a költség 100%-a helyett) az adóalapból a beruházás, felújítás befejezésének évében, és az azt követő 5 évben, az adózó döntése szerinti részletekben (a kedvezmény összege legfeljebb 100 millió euró lehet)

A kedvezmény igénybevételének feltételei:

  • a beruházásra, felújításra vagy a karbantartásra ne hatósági kötelezés eredményeként kerüljön sor (kivéve, ha az ilyen kötelezettséggel terhelt ingatlanra vonatkozóan új, az adózó kapcsolt vállalkozásának nem minősülő tulajdonos vállalja a kötelezettség teljesítését és azt újabb hatósági felszólítás nélkül teljesíti)
  • a beruházás, felújítás vagy a karbantartás szabályszerű megtörténtéről és összegéről a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság által kiállított igazolás, melynek az adóévre vonatkozó társasági adóbevallás benyújtásakor már rendelkezésre kell állnia

Amennyiben írásban nyilatkoznak a felek a kedvezmény megosztásáról, a kapcsolt vállalkozás is jogosult lehet a kedvezményre.

Email
Print