Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Szeptember végéig tart a szankciómentes időszak

Tekintettel arra, hogy a járvány miatti időszakban elrendelt szigorú korlátozások jelentősen akadályozták az adózókat az új jogszabályi kötelezettségre történő felkészülésben, a NAV szankciómentes időszakot rendel el.

A 2020. július 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítő személyek részére a NAV nem szab ki mulasztási bírságot.

A NAV a fent meghatározott időszakban nem alkalmaz szankciót azokkal az adózókkal szemben, akik az alábbi kötelezettségeiket nem teljesítik maradéktalanul:

  • adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő bejövő számlákról
  • adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő kimenő számlákról
  • a kibocsátástól számított 4 napon belüli adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő áfatartalmú kézi számlákról, amennyiben az adatszolgáltatás a kibocsátást követő 5 napon belül megtörténik

Továbbá mentesül a szankció alól a 100 ezer forint áthárított áfatartalmat el nem érő számlákról teljesítendő adatszolgáltatás tekintetében az az adóalany is, akinek már 2020. július 1. előtt is keletkezett számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége.

Július 1-jétől változnak az általános forgalmi adóról szóló törvény számlaadat-szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályai, megszűnik az eddigi 100 ezer forintos értékhatár.

Minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni a NAV részére, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről (kivéve a Közösségen belüli termékértékesítést) bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül.

A befogadott számlákat érintően az adatszolgáltatás abban az esetben terheli az adóalanyt, amikor az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásában az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol.

Az adózóknak lehetőségük van a NAV ingyenes Online Számlázó programjának a használatára.

A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, akiknek eddig nem keletkezett kötelezettsége, kizárólag akkor mentesülnek a szankció alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla kiállításának napjáig regisztrálnak a NAV Online Számla rendszerében.

Email
Print