Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

VTSZ, TEÁOR, ÖVTJ, TESZOR? Mit kell mindenképpen szerepeltetni a számlán?

A számla kötelező tartalmai elemeit az ÁFA törvény 169. §-a tartalmazza:

 • a számla kelte
 • a számla sorszáma
 • a kibocsátó adószáma, neve és címe
 • a vevő adószáma, neve és címe
 • a termék megnevezése és mennyisége
 • a nyújtott szolgáltatás megnevezése
 • teljesítés időpontja (ha eltér a keltétől)
 • az adó alapja (adó nélküli értéke)
 • a termék vagy szolgáltatás adó nélküli egységára
 • alkalmazott árengedmény, ha azt az egységár nem tartalmazza
 • adó mértéke százalékban és összegszerűen is

teaor feor logo

Speciális esetekben az alábbiakat kell feltüntetni:

 • pénzforgalmi adózás esetén: „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés
 • a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki: „önszámlázás” kifejezés
 • a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól: törvényi hivatkozás, egyértelmű utalás rá
 • fordított áfás számla esetén, amennyiben a vevő köteles megfizetni az áfát: „fordított adózás” kifejezés
 • utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén: „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” kifejezés
 • EU-n belüli, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszköz esetén: új közlekedési eszközre vonatkozó technikai adatok (259. § 25. pont)
 • műalkotás értékesítése esetén: „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások” kifejezés
 • gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén: „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezés
 • használt cikkek értékesítése esetén: „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” kifejezés
 • pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma

A VTSZ, TEÁOR, ÖVTJ és TESZOR kódok tehát nem kötelező tartalmi elemei a számlának, viszont fel lehet tüntetni a tétel megnevezésénél őket a könnyebb és egyértelműbb beazonosíthatóság érdekében.

Email
Print