Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

"cégvezetés" kategória szerinti bejegyzéseink

Zártkörűen működő részvénytársaság Zrt. esetében osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel, azaz aki a tagsági jogok gyakorlására jogosult. Ez azt is jelenti, hogy ha az értékpapírt eladom, úgy a tulajdoni hányad értékesítéstől függetlenül az osztalék még engem illet, ha a jóváhagyás időpontjában a fenti feltételeknek megfeleltem. Nyilvánosan […]

Tovább

Az állami adó- és vámhatóság az alábbi esetekben törölheti egy gazdasági társaság adószámát: a székhelyen végzett helyszíni eljárás alapján a NAV hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy nem található ott az adózó a postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal visszaérkezett a feladóhoz, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlennek tekinthető […]

Tovább

A gazdasági társaságok átalakulása az alábbiak szerint valósulhat meg: a társasági forma megváltoztatásáról döntenek (pl. bt-ből kft, kft-ből zrt) egyesülés két formája a beolvadás és összeolvadás beolvadáskor az egyik társaság beolvad egy másikba, a beolvadó jogi személy megszűnik, jogutódja az egyesülésben résztvevő másik személy összeolvadás esetén két vagy több gazdasági társaság megszűnéséből jön létre egy […]

Tovább

  Aki a nyilatkozattételi kötelezettségét tévesen, hiányosan vagy egyáltalán nem teljesíti, annak terhére a nála lévő pénzösszeg 10%, 40%, 60%-nak megfelelő összegű bírság kerül kiszabásra. A bírság mértéke az összeg nagyságától függ. Amennyiben a bírság a helyszínen nem kerül megfizetésre, az annak megfelelő összeget a NAV jogosult visszatartani.

Tovább

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO