Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Bevételt juttatott 2020-ban kisadózónak? Fontos határidő közeleg!

Az adózóknak (kivéve a magánszemélyek és a KATA alanyok) a tárgyévet követő év március 31-ig adatot kell szolgáltatniuk a NAV részére azokról a kifizetésekről, mely éves szinten az 1 millió Ft-ot meghaladták. Az adatszolgáltatásban meg kell adni a kisadózó vállalkozások nevét, címét, adószámát, és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott bevételt.

Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

Az adatszolgáltatás fizetési kötelezettséget nem von maga után, azonban 500 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az, aki az adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan, illetőleg egyáltalán nem teljesíti.

(Az Írisz Office munkatársai a könyvelt cégeik számára az adatszolgáltatást külön igény nélkül elkészítik.)

Email
Print