Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Idegenforgalmi adó mentesség pedagógusoknak

Idegenforgalmi adó kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2024.01.01-től a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban álló pedagógusnak vagy különleges jogállású szerv (állami intézmény) alkalmazottjának nem kell idegenforgalmi adót fizetnie, ha kötelezettségei teljesítése céljából tölt el vendégéjszakát a szálláshely szolgáltatónál.

A kedvezményre jogosultaknak javasoljuk azt, hogy a szálláshely szolgáltatóját a kedvezményre való jogosultságról ők tájékoztassák, és a jogosultságukat hitelt érdemlően igazolják.

Továbbra sem idegenforgalmi adó köteles:

 • gyerekek (18 éves korig)
 • gyógyintézményben (pl. korház, szanatórium) ellátott magánszemély
 • szociális intézményben ellátott személyek (p. öregek otthona)
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszonyuk alapján
 • hatóság vagy bíróság intézkedése folytán (pl. fogvatartottak)
 • a szakképzésben részt vevők (pl. szakmai gyakorlat)
 • a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából
 • az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, illetve ezek hozzátartozója
 • a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag vagy tulajdonos, illetve ezek hozzátartozója
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy
 • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
Email
Print