Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

NAV késedelmi pótlék: November közepe a fizetési határidő!

Késedelmi pótlékot az adóhatóság akkor állapít meg, amikor az adózó a fizetési kötelezettségének nem a jogszabályokban meghatározott fizetési határidőig, hanem azt követően tesz eleget. Az adók, járulékok késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a pénzügyi rendezésig, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén pedig az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
Mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének a háromszázhatvanötöd része.

2018-tól a NAV az 5.000 Ft-ot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő, azt nem kell megfizetni.

Befizetésének határideje a tárgyévet követő év november 15.(munkaszüneti nap esetén az ezt követő első munkanap). A fizetési kötelezettséget a NAV az adózó adófolyószámláján írja elő.

A 2022. évre vonatkozó pótlékot 2023. november 15-ig kell rendezni az adóhatóság felé.

A fizetendő összeg nagyságáról november elején értesítjük ügyfeleinket, amennyiben a NAV felszámított nekik késedelmi pótlékot.

Email
Print