Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Önálló tevékenységet végzek, keletkezik-e bejelentési kötelezettségem a NAV felé?

Az önálló tevékenység megvalósulhat 3 féle jogviszony keretében:

  • adószámmal nem rendelkező magánszemélyként,
  • adószámos magánszemélyként,
  • vagy egyéni vállalkozóként (melynek keretében a vállalkozó magánszemély mindig rendelkezik adószámmal).

Azt, hogy szükség van-e adószám kiváltására, nagyban befolyásolja a végzett tevékenység jellege. A törvény alapján az a magánszemély minősül adószám kiváltására kötelezett adóalanynak, aki saját nevében üzletszerű, rendszeres bevételszerző tevékenységet folytat. Ha a magánszemély által végzett tevékenység nem felel meg az adókötelesség feltételeinek, úgy azt adószám nélkül, adóazonosító jel birtokában is végezheti. (Pl. nem minősül gazdasági tevékenységnek, így adószám kiváltása nélkül is végezhető a munkaviszony, vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban végzett tevékenység (megbízási jogviszony) amely a megbízó felelősségével alá-és fölérendeltségi helyzetet jelent a teljesítés feltételeiben és díjazásában.)

Vannak olyan tevékenységek, amelynél a magánszemély dönthet arról, hogy azt adószámmal vagy adószám kiváltása nélkül kívánja folytatni. Ilyen például az ingatlan bérbeadási tevékenység, amely alapból ÁFA mentes, de választás alapján ÁFA kötelessé tehető, amely magával vonja az adószám kiváltási kötelezettséget is.

Ha a tevékenység végzésének feltétele az adószám kiváltása, úgy arról a magánszemélynek bejelentése kötelezettsége van, amit a T101-es nyomtatványon tud teljesíteni. A T101-es nyomtatvány teljesítésére papíralapon (személyesen vagy postán) és elektronikusan is van lehetőség, amit a tevékenység megkezdése előtt meg kell tenni.

Fontos, hogy míg személyesen vagy ügyfélkapun történő beküldéskor az adószám kiváltása azonnal megtörténik, úgy a postai továbbítás esetén az adószám megállapítására akár 30 napos határidővel kerülhet sor.

Email
Print