Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Iparűzési adó mentesen, avagy tervezéssel az Iparűzési adó csökkentéséért

Mindeddig két tabutémánk volt a vállalkozások legális adótervezése tekintetében:

 • az egyik az ÁFA,
 • a másik a helyi iparűzési adó (HIPA)

Most egy falat ledöntünk: bemutatjuk, hogy lehet teljesen legális eszközökkel az iparűzési adó mértékét nagyságrendekkel lecsökkenteni, vagy akár lenullázni!

Először is ki kell hangsúlyozni, hogy bár a Htv. (Helyi adókról szóló törvény) szerint névlegesen maximum „csak” 2 % az iparűzési adó, a tényleges mértéke a számítás módja miatt sok esetben a fizetendő társasági adó – mely az adóalap 10 %-a – többszöröse, KKV szektorban a három-négyszerese, azaz akár 30-40 %-os (!) társasági adóval megegyező szintet is elér az iparűzési adó mértéke.

Ezért lehet hamar kifizetődő, ha egy társaság a székhelyét olyan településre helyezi, ahol az iparűzési adó mértéke 0 %.

Ebben nyújt segítséget Önnek az Írisz Office.

A székhely fogalma:

Az új polgári törvénykönyv definíciója szerint „a jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét” (2013. évi V. törvény 3:7. §).

A cégtörvény alapján „a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.

A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is” (2006. évi V. törvény 7. § (1) bekezdés).

A Ptk. 3:96.§-a szerint „ha a társaság székhelye nem azonos a társaság központi ügyintézésének helyével, a létesítő okiratban a központi ügyintézés helyét is meg kell jelölni.”

A telephely, a fióktelep fogalma:

A cégtörvény szerinti meghatározás alapján „a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye.

Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is. Amennyiben a cég telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt a cégjegyzékben fel kell tüntetni” (2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezedés).

Tehát telephelynek minősül a Cégtörvény értelmében lényegében minden olyan hely, ahol egy társaság a székhelyén kívül tartósan üzletszerű tevékenységet folytat, azaz nyereségszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytat rendszeresen, ellenérték fejében.

A raktár nem minősül telephelynek abban az esetben, ha ott csak raktározás történik, de adásvétel nem (hiányzik a nyereségszerzésre irányuló feltétel).

Kik számára és hogyan valósítható meg az iparűzési adó mértékének lecsökkentése, nullázása?

A célközönség: gyakorlatilag mindenki, aki évente legalább 100 000 Ft iparűzési adót fizet – ugyanakkor a feltételeknek nem minden vállalkozó tud megfelelni.

Az első körös modell:

 • Haszonélvezők azok a vállalkozók, akiknek a tevékenysége nincs helyhez kötve, illetve nem rendelkeznek számottevő fix munkavégzési helyhez kötött munkavállalóval, vagy helyhez kötött tárgyi eszközökkel. Ilyenek tipikusan az ügynökök, tanácsadók, szellemi szabadfoglalkozású személyek, ahol a mobiltelefon, az autó és a laptop a fő tárgyi eszköz, és a központi ügyintézés helye lehet egy székhelyszolgáltatónál is, olyan településen, ahol nincs iparűzési adó.
 • Haszonélvezők lehetnek továbbá a közvetítőcégek, ahova a nagykereskedéseket is sorolhatjuk.
 • Azok a vállalkozások, akik otthonról távmunkában foglalkoztatják alkalmazottaikat, mint bizonyos informatikai szolgáltatások.
 • A székhelyszolgáltatók közkedvelt célpontjai csomagküldő gazdasági társaságok, illetve egyéb olyan tevékenységi körökkel rendelkező társaságok, ahol számottevő ügyfél-reklamációnak van kitéve a gazdálkodó, melyet nem közvetlenül székhelyén kíván intézni.
 • Jellemzően a külföldi vállalkozók vagy társaságok által létrehozott magyar vállalkozások számára is ilyen módon igényelnek székhelyet.

A modell lényege: a vállalkozások székhelye, telephelyes HIPA mentes területen álló ingatlanba kerül bejegyzésre.

A második körös modell:

 • A tervezési modell másodlagos haszonélvezői azok a cégek, akiknél nagy a helyhez kötött munkavállalói létszám, vagy a jelentős tárgyi eszközállomány miatt nem tudnának a tevékenységükkel vidékre települni. Ők az előnyök jelentős részét oly módon tudják érvényesíteni, hogy közbeiktatnak egy beszerzési társaságot a beszállítóik és maguk közé, vagy pedig egy értékesítőt maguk és a vevőik közé, azaz egy közvetítő kereskedőt.

A modell lényege: a(z újonnan alapított) közvetítő székhelyének bejegyzése iparűzési adó mentes övezetben található címre.

Előnyök – az adómentességen túl:

 • Elkerülhető a lakhelyét érintő NAV-ellenőrzés

Az ügyvezető vagy tulajdonos magáningatlana, lakhelye nincs kitéve adóhatósági ellenőrzésnek, illetve a féltett dokumentumok őrzésének helye sem, mert azok nem a cég székhelyén találhatóak. (Ugyanakkor ezeket a dokumentumokat nem is érdemes az ügyvezetés vagy tulajdonosok magáningatlanában tárolni, vagy olyan helyen (pl. PC), ahol az adóhatóság egy helyszíni ellenőrzés keretében vagy számítógép-lefoglalás alkalmával hozzáférhet.)

 • Magasabb támogatási intenzitást szeretne, mint ami Budapesten elérhető?

Nem akarja, hogy kizárják a komoly forrásokat ígérő vidéki pályázatokból?

Az általunk ajánlott székhelyszolgáltatás konvergencia régióba tartozó, azon belül hátrányos helyzetű kistérségbe sorolt településen található. Ezt azt jelenti, hogy kinyílnak a lehetőségek az olyan pályázatok előtt, melyek a Közép-magyarországi régióban nem érhetőek el, vagy épp egy budapestinél magasabb támogatási intenzitást biztosítanak.

 • Fontos lehet az is, hogy a vállalkozás nem egy 10. emeleti panellakásba van bejelentve, hanem egy magasabb presztízsű ingatlanba.

Mi történik egy adóellenőrzés során?

Elöljáróban le kell szögezni, hogy csak olyan székhelyszolgáltatóval szabad szerződést kötni, aki professzionális feltételeket tud biztosítani, azaz rendelkezik a kellő infrastruktúrával, így a székhelyszolgáltatáshoz szükséges olyan ingatlannal, melyben a taggyűlés megtartásához szükséges tárgyi és technikai feltételek biztosítottak (értendő ez alatt iroda, tárgyaló, munkaállomások).

Bár nem a külcsínen van a hangsúly, sokkal jobban hat, ha egy impozáns ingatlanban egy illusztris módon berendezett tárgyalóban történik a taggyűlés megtartása, illetve az esetleges adóellenőrzés, mintha ugyanez egy helyrajzi számmal jelölt foghíjtelken, vagy egy irodának alkalmatlan lakóingatlan pl. ebédlőjében történik.

Fontos megemlíteni, hogy a székhelyszolgáltatás tervezett módja teljes mértékben legális, ellenben az adóelkerülésre irányuló látszatmegoldásokkal.

Adóellenőrzést megelőzően az adóhatóság bejelentkezik, majd megtartja az ellenőrzést, ahol meghatalmazott könyvelő vagy jogász látja el a képviseletet. A NAV ilyenkor két nézőpont alapján vizsgálja az adózót:

– a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
– a cég tevékenységét veti össze a működési feltételekkel

A gazdálkodónak mindkét szempont szerint védettségre van szüksége.

Jogi védelem:

A tökéletes székhelyszolgáltatás része a jogi menedzsment és iratminták biztosítása is. Tehát ha munkavállaló dolgozik a cégnél, és a munkáját nem a munkaadó székhelyén, telephelyén végzi, úgy a munkaszerződés összeállítása különös gondosságot igényel, illetve a taggyűlési jegyzőkönyvek megfelelő összehangolása is lényeges feladat.

Kockázatok:

A vidéki településeken minden nagyobb árbevétellel bíró cég komolyabbnak számít, mint Budapesten. Tehát míg a főváros területén egy 1 milliárd Ft árbevételű cég nem kelti fel különösebben a hatóságok figyelmét, addig vidéken lényegesen nagyobb az adóhatósági ellenőrzésnek való kitettsége.

 A leírt feltételek szerinti szolgáltatás most elérhető az Írisz Office-nál.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,  kérjük, keresse irodánkat az alábbi elérhetőségeken és felmérjük lehetőségeit.

06 (1) 550  0510
[email protected]

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Mi és munkatársaink arra törekszünk, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét a lenti, vagy ismert elérhetőségeinken.

Email
Print