Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A koronavírus járványtól függetlenül megszűnik a KATA adóalanyisága annak, aki év végéig 100 ezer forintot meghaladó adótartozást halmoz fel!

Főszabály szerint megszűnik a kisadózó vállalkozás adóalanyisága, ha a naptári év utolsó napján a NAV-nál nyilvántartott, végrehajtható, nettó adótartozása meghaladja a 100 ezer forintot.

Az adóalanyiság megszűnését megelőzően az adóhatóság határozatot állít ki, és abban az esetben, ha a határozat véglegessé válását megelőzően az adózó kiegyenlíti a tartozását, úgy továbbra is alkalmazhatja a tételes adózást.

Ha a vállalkozásnak 2020. március 1. előtt keletkezett adótartozása, úgy a koronavírus járványra tekintettel lehetősége van azt a veszélyhelyzet megszűnésnek negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben megfizetnie a tárgyhó 12. napjáig. Az adóhatóság erre az időszakra (2020.03.01- től a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig, valamint a részletfizetés időtartamára) fennálló adótartozásra pótlékot nem számít fel.

Ha az adózó nem fizeti meg határidőre a részletet, úgy a kedvezményre való jogosultságát elveszíti és a tartozást egyösszegben, azonnali esedékességgel kell teljesítenie. Viszont ebben az esetben azzal is számolni kell, hogy a NAV a fennmaradó tartozásra – a 2020. március 1-ig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-től a kifizetés napjáig további késedelmi pótlékot számít fel.

Vannak olyan KATA-s vállalkozások, akik 2020. március, április, május és június hónapra mentesülnek a KATA fizetési kötelezettség alól, aminek feltétele, hogy a kormányrendeletben meghatározott mentesített tevékenységet már februártól végezzék (nem kell főtevékenységnek lennie). Ezeket a tevékenységeket összefoglalónk tartalmazza.

Email
Print