Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Egypercesek

A köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételt az erre a célra rendszeresített külön nyomtatványon (KOMA) lehet kérelmezni az adóhivatalnál a tárgyhónap utolsó napjáig. Az adatbázisba a nyomtatvány beküldését követő hónap 11. napjával kerülhet be az erre jogosult adózó. A kérelem benyújtása illetékmentes. Az adatbázisból akkor kerül ki valaki, ha az adófolyószámlájának szumma egyenlege a hónap utolsó […]

Tovább

Különadózó jövedelemként az SZJA bevallásban az örökölt ingóság értékesítéséből származó bevétel és az ingóság hagyatéki eljárásban megállapított értékének a különbségét kell szerepeltetni. Az így kapott jövedelem után 15%-os SZJA-t kell fizetni. Azonban! az SZJA törvény 58. §-a szerint nem kell megfizetni az adott év során az ingó vagyontárgyak átruházásából származó összesített jövedelem adójának a 30 […]

Tovább

Többes vállalkozónak nevezzük azt a magánszemélyt, aki egyéni vállalkozása mellett társas vállalkozásban (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosi részesedéssel rendelkezik és személyesen közreműködik a vállalkozás tevékenységében, azaz társas vállalkozónak minősül. Alapesetben a magánszemély az egyéni vállalkozásában köteles megfizetni a törvény által előírt kötelező járulékminimumot, de döntése alapján és legkésőbb január 31-ig a társas vállalkozás felé tett egész […]

Tovább

2020. július 1-jétől az adóalanyoknak adatot kell szolgáltatniuk azokról a számlákról, amelyeket másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról állítanak ki. 2021. január 1-jétől a magánszemély vevőnek kiállított számláról is. Főszabály szerint az adóalanynak a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kell kibocsátania. Annak az adóalanynak, aki mentesül a számlakibocsátás alól, nyugtát kell adnia. Külön […]

Tovább

Iratkozzon fel Egyperces rovatunkra:

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor alapító