Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Egypercesek

Mit jelent az ÁFA hasonulása?

Az ÁFA törvény kimondja, hogy az adóalapba beletartoznak az értékesítés teljesítéséhez közvetlenül és elválaszthatatlanul kapcsolódó költségek is (még abban az esetben is, ha ezek esetleg külön szerződésben vannak rögzítve). Ez azt jelenti, hogy a főszolgáltatás adókulcsával adóznak az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek, mellékszolgáltatások is. A főszolgáltatás helyes megállapítása tehát nagyon

Az előtársasági időszak alatt végezhet tevékenységet a vállalkozás?

Előtársasági időszaknak nevezzük a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaságnál az alapításától (létesítő okirata ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) a cégbejegyzés napjáig vagy a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának napjáig terjedő időszakot. Az előtársasági időszaknak két szakasza van, amelyekre eltérő szabályok vonatkoznak: ‌ A cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtását megelőzően az előtársaság

Levonhatom minden bejövő számla áfatartalmát, ha áfás és áfamentes tevékenységet is végzek?

Amennyiben egy vállalkozás áfás és áfamentes tevékenységet is végez, akkor a bejövő számlák esetében meg kell állapítani, hogy az azokon szereplő tétel melyik tevékenységgel kapcsolatban merült fel. Az áfás tevékenységhez tartozó bejövő számlák áfatartalma 100%-ban levonásba helyezhető, az áfamentes tevékenységhez tartozó számlák áfatartalma pedig egyáltalán nem helyezhető levonásba. A gyakorlatban

Lehetek külföldön alanyi adó mentes, míg belföldön áfás egyszerre!

2025.01.01-től lehetőség van a külföldi alanyi adó mentességre. Az adómentesség választásának feltétele kettős. 1. Az adóalany nettó bevétele sem a tárgyévben, sem a megelőző évben ne haladja meg az adott tagállami mentességi határt. 2. Az adóalany bevétele ne haladja meg az összesített európai bevételi limitet (100 000 EUR/év). Tehát ha

Benyújtható önellenőrzés, ha a NAV éppen ellenőrzi a vonatkozó időszakot?

Ha a NAV ellenőrzést indít egy vállalkozás ellen, akkor az ellenőrzött időszakra vonatkozóan a cég nem nyújthat be önellenőrzést. Ezért is nagyon fontos, hogy ha egy vállalkozás észreveszi, hogy hibásan került beküldésre egy bevallása, akkor az önellenőrzést haladéktalanul elvégezze. Amennyiben nem tudja elvégezni azonnal a javítást, akkor van lehetőség az

Levonásba helyezhető a bérelt parkolóról szóló számla áfatartalma?

A parkoló bérletre ugyanazok az áfa szabályok vonatkoznak, mint a parkolási szolgáltatásra. Ez alapján tehát a parkoló bérleti díj áfája főszabály szerint nem helyezhető levonásba. Ez alól két kivétel van: A parkoló bérlet 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű járművel kapcsolatban merül fel. A parkolóból áfás bevételre tesz szert a vállalkozás.

Jegybanki alapkamat: újabb csökkenés

A Magyar Nemzeti Bank monetáris 2024. május 22-vel 50 bázisponttal tovább csökkentette a jegybanki alapkamatot, így annak mértéke 7,25%. Ettől az időponttó minden olyan számításnál (például: késedelmi pótlék, túlfizetett osztalék, önellenőrzési pótlékot és a kamatkedvezményből származó jövedelmet), melynek alapja a jegybanki alapkamat, már a 7,25%-kal kell számolni. Késedelmi pótlék: mértéke

Áfamentesen számlázhatom tovább a terméket, ha áfamentesen szereztem be?

Előfordul, hogy egy vállalkozás áfamentesen állít ki számlát termékről vagy szolgáltatásról, amiatt, mert ő is áfamentes számlát kapott róla. Ez a logika azonban nem helyes. A kiszámlázandó ügylet áfabeli megítélése független attól, hogy az ügylethez esetlegesen kapcsolódó bejövő számlák áfamentesek-e. Példa: Egy alanyi adómentességet választó vállalkozástól szerzek be egy mobiltelefont,

Hogyan fizet SZOCHO-t az egyéni vállalkozó 2024-ben?

2024-től új szabály szerint meghatározott esetben mentesül az egyéni vállalkozó a szociális hozzájárulási adó (továbbiakban: SZOCHO) megfizetése alól. A vállalkozói minimális adóalap után fizetendő SZOCHO alól abban az esetben mentesül az egyéni vállalkozó, ha az: ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői, állategészségügyi szolgáltató, vagy egyéni vállalkozói tevékenysége a teljes naptári hónapban szünetel.

Harmadik állam állampolgára után jár-e a munkaerőpiacra lépők után igénybe vehető SZOCHO kedvezmény?

Nem! A Szociális hozzájárulási adótörvény rendelkezése alapján nem minősül munkaerőpiacra lépőnek az a magánszemély, aki olyan ország állampolgáraként érkezik Magyarországra munkát vállalni, amely harmadik államnak minősül. Harmadik államnak azokat az országokat nevezzük, amelyek nem szerepelnek az Európai Gazdasági Térség és Magyarország között létrejött kétoldalú egyezményben. Ez a szabály alól kivételt