Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

"illeték" kategória szerinti bejegyzéseink

A következő cikksorozatunk célja, hogy érthetővé és áttekinthetővé tegyük az illetékfizetési kötelezettségeket. Mikor merül fel, ki az alanya, mi a mértéke és természetesen milyen mentességek vannak, hiszen csak ezek ismeretében tudjuk megtervezni az adófizetési kötelezettségeinket, illetve tudunk élni az adókedvezmények lehetőségével, mi a különbség az öröklési, a visszterhes vagyonátruházási és az ajándékozási illeték. Számos olyan […]

Tovább

Mikor mentesül a vállalkozás a vagyonszerzési illeték megfizetés alól? Az illetéktörvény alapján mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50 %-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó). Továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató […]

Tovább

2021.01.01-jétől a pótolt úti okmányhoz kapcsolódó illeték mértéke a hátralévő érvényességi idő függvényében módosul. A pótlás miatt fizetendő illeték mértéke 400 Ft-tól 8500 Ft-ig terjedhet. Megszűnt továbbá az elveszett, megsemmisült, megrongálódott és az utazásra alkalmatlanná vált úti okmányok kétszeres mértékű illetékfizetési kötelezettsége, így az illeték ebben az esetben is 400 Ft-tól 8 500 Ft-ig terjedhet.

Tovább

Személyes illetékmentességben részesülhet azon alapítvány, amely: • a civiltörvény szerint közhasznú alapítvány, • más Európai Gazdasági Térség-államban nyilvántartásba vett alapítvány (ha igazolja, hogy teljesíti a civiltörvény szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit, ide nem értve a magyarországi nyilvántartásba vételt). A személyes illetékmentesség csak abban az esetben áll fenn, ha az adott eljárás megindítását vagy a […]

Tovább

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO