Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

"illeték" kategória szerinti bejegyzéseink

Visszterhes vagyonátruházásnál az illeték alapja a megszerzett vagyon forgalmi értéke. Forgalmi érték: az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában – a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül – árként általában elérhető. Öröklésnél és ajándékozásnál viszont az illetékfizetési […]

Tovább

Visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik a belterületbe vont ingatlan és a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének ellenérték fejében történő átruházása is. Ilyen esetben az illetéket az átruházó fél köteles megfizetni. A belterületbe vont ingatlan fogalmáról korábbi egypercesünkben írtunk. Mikor keletkezik illetékfizetési kötelezettség? ha a belterületbe vonás 10 éven túl történt: nem kell illetéket […]

Tovább

A belterületbe vont ingatlan az olyan ingatlan, amelyet a tulajdonosa, vagyoni értékű jogának jogosítottja tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának fennállása ideje alatt, de az ingatlan átruházását megelőző 10 éven belül minősítettek belterületté, ide nem értve azt az ingatlant, amelyet az átruházó fél általi megszerzést követő 6. évben vagy azt követően minősítettek belterületté, vagy az átruházó öröklés […]

Tovább

Vagyonszerzési illetéket kell fizetni, ha az ingatlan közös tulajdonának megszüntetésekor valamelyik tulajdonos a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő értéknél nagyobb értékhez jut. Az illetéket az értékkülönbözet alapján kell megállapítani. Mentes azonban az illeték alól a házastársi vagyonközösség megszüntetésével szerzett vagyon. A visszterhes vagyonátruházási illetékről bővebben is hallhat a 2022. április 28-án megtartandó Ingatlanbefektetési Konferencián! További részletekért […]

Tovább

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO