Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Alkalmi munkavállalás – 2015

Az egyszerűsített foglalkoztatás áttekintése a 2015. évi bérminimumok tükrében

 

Mely munkára vonatkozik a jogszabály

 • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára;
 • alkalmi munkára

Maximálisan eltölthető napok száma alkalmi munkában

 • egymást követően maximum 5 naptári nap
 • egy naptári hónapon belül maximum 15 naptári nap (5 nap munka, utána szünet, utána megint 5 nap munka stb.) – ugyanannál a vállalatnál!
 • egy naptári éven belül maximum 90 naptári nap (5 nap munka, utána szünet, utána 5 nap munka stb.) – ugyanannál a vállalatnál!

Foglalkoztatható személyek száma

A munkáltató átlagos statisztikai létszámának függvényében:

 • amennyiben nincs alkalmazott: átlag 1 fő
 • 1-5 alkalmazott esetén: átlag 2 fő
 • 6-20 alkalmazott esetén: átlag 4 fő
 • 20+ alkalmazott esetén: átlagosan a munkavállalói létszám 20%-a

Mivel a létszámadat éves átlagként kalkulálandó, ezért pl. ha egy adott napon 365 fő a létszám, az év többi napján pedig nulla, akkor ez átlagosan 1 főnek számít.

SZJA

Abban az esetben, ha a munkavállaló jövedelme nem magasabb, mint a rá vonatkozó legkisebb munkabér (minimálbér vagy garantált bérminimum), úgy SZJA-fizetési kötelezettsége nincs. Amennyiben magasabb a juttatott összeg ennél, úgy a minimálbér/garantált bérminimum feletti rész SZJA köteles.

2015-ben az alábbi bérek fizethetőek SZJA-mentesen az egyszerűsített foglalkoztatás jogviszonyában:

SZJA mentes bérek egyszerusitett foglalkoztatas

Nem kell alkalmazni

 • a szabadságra;
 • a betegszabadságra, táppénzre vonatkozó előírásokat.

Nem foglalkoztatható alkalmi munkavállalóként

 • olyan személy, akivel már munkaviszony van létesítve
 • harmadik országbeli állampolgár

Egyéb korlátozás

Az a munkáltató, aki 300.000 Ft-ot vagy azt meghaladó járulék- és adótartozást halmoz fel, addig nem foglalkoztathat ilyen jogviszonyban munkavállalót, amíg tartozását ki nem egyenlíti.

Társasági Adó

Ha a bér meghaladja a napi 9.660 Ft-ot, úgy a 9.660 Ft feletti rész nem minősül a vállalkozás elismert költségének, de alapjában véve adómentes. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy ha valaki 20.000 Ft-ot kap egy napra, az elszámolható költségként, tehát a társasági adó alapját csökkenti, de a 9.660 Ft feletti rész, azaz 10.340 Ft növeli a társasági adóalapot, így összességében adósemleges.

Közteher

Munkavállalónként 1.000 Ft közterhet kell fizetni naponta.

JOGNYILATKOZAT

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Mi és munkatársaink arra törekszünk, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét a lenti, vagy ismert elérhetőségeinken

Email
Print