Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Az átalányadózók adófizetése és adatszolgáltatása

A KATA-ról átalányadóra áttérő adózóknak és azok könyvelőinek is lényegesen gyakoribb és összetettebb adatszolgáltatásra kell felkészülnie, nem is beszélve a számítási mechanizmusról, ami csak látszólag egyszerű. A cikkünkben összefoglaltuk az adatszolgáltatási és adófizetési kötelezettségeket azok teljesíthetősége érdekében.

Bejelentés:

Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik nem tartoznak a KATA hatálya alá, és nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytatónak, a vállalkozás megalapításakor bejelentési kötelezettségük keletkezik a ’T1041-es nyomtatványon, ahol jelezni kell, hogy a vállalkozási tevékenységet milyen státuszban végzik (pl. főállás, munkaviszony mellett).

Ezt azoknak az átalányadózóknak is meg kell tenniük, akik már működnek, de korábban KATA adóalanyok voltak. Ekkor a bejelentési kötelezettség az áttérés napjával esedékes.

TBJ és SZOCHO:

Az átalányadózó egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó bevallási kötelezettségét havonta, tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig teszi meg az ’58-as számú (2022-ben: 2258) „Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről” nevű nyomtatványon. A bevallást havonta a főállású és a mellékállású vállalkozók esetén is be kell nyújtani, függetlenül attól, hogy keletkezik-e járulékfizetési kötelezettségük. Kiegészítő tevékenységet végző (azaz nyugdíj mellett tevékenykedő) egyéni vállalkozók viszont mentesülnek az ’58-as bevallás benyújtása alól, hiszen nekik TB és SZOCHO megállapítási és fizetési kötelezettségük nem keletkezik.

Annak a vállalkozónak, akinek keletkezik járulékfizetési kötelezettsége, az adóbefizetést tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell teljesítenie.

SZJA:

Az egyéni vállalkozó, a megállapított személyi jövedelemadó összegéről év közben nem nyújt be bevallást az adóhatóság felé. Ettől függetlenül köteles negyedévente megállapítani az őt terhelő adót, és gondoskodni a megfizetéséről a negyedévet követő hó 12. napjáig.

Éves bevallás:

Mint minden magánszemély, így az egyéni vállalkozó is (legyen az átalányadózó vagy az általános szabályok szerint adózó) köteles az adóévet követő május 20-ig személyi jövedelemadó bevallást benyújtani, amelyben szerepelteti többek között a vállalkozásában megszerzett bevételeit, költségét, valamint itt számol el a negyedévente megfizetett előleggel, amit szükség szerint a bevallás benyújtásának határidejéig módosít.

Az adatszolgáltatás teljesíthető az ’53-as számú „Bevallás a 2022. évre a személyi jövedelemadóról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről” nevű nyomtatvány benyújtásával, vagy a NAV erre a célra létrehozott SZJA portálján keresztül.

Iparűzési adó:

Az iparűzési adó, a fenti adónemektől eltérően nem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik, az adónem elszámolása és megfizetése az Önkormányzatok felé történik. (Fontos, hogy az adót az önkormányzatnak fizetjük be, de az adóbevallást a NAV felé kell megküldenünk.) Alapesetben minden vállalkozás köteles iparűzési adóelőleget fizetni március 15-ig és szeptember 15-ig, amelynek az éves bevallását a „‘HIPAK Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” nevű nyomtatvány benyújtásával az adóévet követő év május 31-ig kell teljesíteni. Év közben alakuló vállalkozás mentesül az előlegfizetési kötelezettség alól a tevékenység kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra.

Kamarai tagdíj:

Minden vállalkozás köteles a kamarai közfeladatok ellátásának fedezetéhez tagdíjat fizetni a tevékenységétől kezdődően minden évre vonatkozóan. Az egyéni vállalkozások a tevékenységük megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kötelesek a székhely szerint illetékes kamaránál kérelmezni a nyilvántartásba vételüket és egyúttal megfizetni a tagdíjat, amelynek összege 5.000 Ft. Az első évet követően a hozzájárulás megfizetését minden év március 31-ig teljesíteni kell, szintén 5.000 Ft összegben.

 

Adótervezésre lenne szüksége?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

[kapcsolat]

Email
Print