Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Az SZJA törvény legfontosabb változásai 2015-ben

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján

Bevezetés

Januártól változott a személyi jövedelemadó törvény. Jelen tájékoztatónkban röviden, pontokba szedve összefoglaltuk a tudnivalókat:

 

 • Adómentes a szociális szövetkezet tagjai által tagi munkavégzés ellenértékeként kapott élelmiszer, vagy élelmiszer utalvány, melyet a közhasznú jogállású szociális szövetkezet az alapszabályában rögzített közhasznú céljával összhangban ad legfeljebb havonta a minimálbér összegéig.
 • A bizalmi vagyonkezelés
  • a bizalmi vagyonkezelésből származó jövedelem úgy adózik, ahogy a bizalmi vagyonkezelési szerződést és a mögöttes javadalmazást értékelni kell. Tehát ha a munkáltató hoz létre bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szerződést, ahol a munkavállalók a kedvezményezettek, úgy a kifizetés munkaviszonyból származó jövedelem szabályai szerint adózik.
  • bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon hozama főszabályként osztalékból származó jövedelemnek minősül.
  • Ha a kedvezményezett a bizalmi vagyonkezelésből tőkehányadot kap, az adómentes, de illetékköteles.
 • Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, 5.000,- forint SZJA kedvezményben részesül 24 hónapon keresztül, vagy a születendő gyermek 90 napos magzati koráig. A kedvezményt a házastársak döntés szerint megoszthatják. Nem kizáró ok, ha a házasságkötés előtt valamelyik fél már családi kedvezményre jogosult. Ha felbomlik a házasság, a kedvezmény megszűnik.
 • Családi kedvezmény
  • évben változatlan a családi kedvezmény összege (10.000,- forint/gyermek/hó, három gyermektől 33.000,- forint/gyermek/hó), ugyanakkor 2016-tól két eltartott esetében a családi kedvezmény évente 2.500,- forinttal nő. Így két gyermek esetében 12.500,- forint/gyermek/hó lesz a kedvezmény mértéke, ami 2019-ig eléri a 20.000,- forintot.
  • Családi kedvezményt érvényesíthet a nevelőszülő családi pótlékra egyébként nem jogosult közös háztartásban élő házastársa is.
  • 2016-ban nem kaphat családi kedvezményt az a szülő arra a gyermekre, melynek nincs adóazonosító jele, ezért 2015-ben minden gyermekre meg kell kérni az adóazonosító jelet.
  • Már megbízási díjból is érvényesíthető a családi járulékkedvezmény.
 • Üzleti nyugdíjbiztosítás teljesítésére csak a biztosított jogosult (halálesetet leszámítva).
 • Nem minősül jövedelemnek az olyan felelősségbiztosítás díja, mely a magánszemély által a saját társaságának okozott kárt téríti meg.
 • Egyéni vállalkozók
  • a jövedelem (nyereség) minimum ezután 2 százalék. Eddig a 2 százalékos összeg csökkenthető volt a közvetített szolgáltatások és az ELABÉ összegével.
  • az egyéni vállalkozás a veszteségeit ezután csak öt éven belül számolhatja el, míg a múltban szerzett veszteségeit 10 év alatt.

JOGNYILATKOZAT

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Mi és munkatársaink arra törekszünk, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét a lenti, vagy ismert elérhetőségeinken

 

Email
Print