Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Az erkölcsi bizonyítvány bekérhetőségéről

A 2019. május 20-án megjelent egypercesünket Dr. Holló Dóra adatvédelmi szakértő átiratában újra közzétesszük:

A Parlament a „GDPR-saláta” keretében módosította a Munka törvénykönyvét is.

Az új munkajogi normák tisztázzák a gyakorlatban eddig is alkalmazottakat, amennyiben rögzítik, hogy erkölcsi bizonyítványt a munkáltató akkor kérhet, ha arra őt jogszabály kifejezetten kötelezi.

Emellett azonban megteremti a törvény annak a lehetőségét is, hogy jogszabályi előírás nélkül, jogos érdekre hivatkozva kérhesse a munkáltató az alkalmazottak erkölcsi bizonyítványát. Ez utóbbi esetkörnek azonban komoly feltételei vannak.

Először is a munkáltatóknak érdekmérlegelési tesztet kell készíteniük, amelyben rögzítik, hogy az általuk meghatározott munkaköröknél miért írja felül jogszerűen az érintettek valamilyen alapvető szabadságát vagy jogát a munkáltató erkölcsi bizonyítvány bekéréséhez vezető jogos érdeke. Csak olyan munkaköröket sorolhatnak ide, ahol törvény által védett titok, törvényben meghatározott munkáltatói érdek (pl. lőfegyverek használata) vagy a munkáltató jelentős vagyoni érdeke sérülne, ha az erkölcsi bizonyítványban szereplő adatokat nem ismernék meg.

Az érdekmérlegelési teszt alapján a munkáltató köteles belső szabályzatban rögzíteni, hogy az erkölcsi bizonyítványban található adatok mely munkakörök esetén zárhatják ki a foglalkoztatást.

A pályázók számára minderről még az erkölcsi bizonyítvány bemutatása előtt tájékoztatást kell nyújtaniuk, célszerűen a szabályzat megismertetésével.

Például a termelő cégek esetében az erkölcsi bizonyítványt csak azoknál a munkavállalóknál tekintheti meg a munkáltató, akik pénzkezeléssel foglalkoznak, utalványozási, szerződéskötési, illetve aláírási joggal rendelkeznek. Változatlan szabály, hogy amennyiben az alkalmazott nagy értékű gépeken dolgozik vagy az általa használt munkaeszköz jelentős értéket képvisel, önmagában ez nem elegendő indok ahhoz, hogy a foglalkoztató erkölcsi bizonyítvány beszerzésére kötelezze.

Szintén változatlan az a szabály is, hogy a munkáltatók nem készíthetnek másolatot az erkölcsi bizonyítványról, azokat sem papíron, sem elektronikusan nem tárolhatják – így mindenképpen javasolt, hogy a korábban esetleg beszerzetteket semmisítsék meg.

Email
Print