Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Fordított adózás: bővült az ide tartozó szolgáltatások köre

Bővült 2023. január 1-jétől a fordított adózás alá tartozó építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatások köre.

Fordított adózás hatálya alá kerülnek:

  • az ingatlan rendeltetésének változtatására irányuló munkák, illetve
  • azok az építési-szerelési, szerelési munkák, amelyek az ingatlan létrehozatalát, átalakítását, bővítését, egyéb megváltoztatását célozzák (beleértve a rendeltetés megváltoztatását is), DE nem építési hatósági engedély-kötelesek, illetve nem építésihatósági-tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez, hanem egyéb szükséges hatósági engedélyhez, bejelentéshez kötöttek.

Először alkalmazni azokra a szolgáltatásokra szükséges, melyek teljesítési időpontja 2023. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

KIVÉVE: ha a szolgáltatást igénybe vevő adóalany a fizetendő adót 2023. január 1-je előtt szükséges megállapítania.

Fizetett előleg esetén, ha a szolgáltatás 2022. december 31-én még nem, de ezt követően már fordított adózás alá esik, és az előleg jóváírásának időpontja 2023. január 1-je előtt történik meg, akkor

  • a szolgáltatás nyújtójának az előlegre vonatkozó általános szabályok szerint kell megfizetnie az adót,
  • a szolgáltatás igénybe vevőjének a fordított adózás szabályai szerint az előleggel csökkentett ellenérték után keletkezik adófizetési kötelezettsége.

Az eddigi szabályozás szerint (amely tehát a fentiekkel kibővülve van már érvényben) alapvetően csak az olyan építési és szerelési munka tartozott a fordított adózás hatálya alá, amely ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására (ideértve a bontást is) irányult – feltéve, hogy a munka építési hatósági engedély köteles.

Az építkezés hatósági engedély köteles mivoltáról a szolgáltatás megrendelőjének kell nyilatkoznia. Hosszabb alvállalkozói láncok esetén a nyilatkozatot a fő megrendelőnek kell megtennie.

Fontos, hogy egyes, a kivitelezéshez kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységek – tipikusan a nem szó szerint építési, vagy szerelési munkák – akkor sem tartoznak fordított adózás hatálya alá, ha azt építési engedélyköteles kivitelezési munka során teljesítik – ezekről korábbi egypercesünkben olvashatnak.

Email
Print