Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Hogyan kell kiszámolni az elévülési határidőt?

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Az önellenőrzési bevallás beadása az elévülést meghosszabbítja, azaz újra indul az elévülési idő, mégpedig annak az évnek az utolsó napjától, amelyben önellenőrzés be lett adva.

A bíróság által jogerősen megállapított költségvetési csalás esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. Tehát ebben az esetben az elévülési idő 8 év.

A végrehajtáshoz való jog az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 10 év elteltével évül el.

A végrehajtáshoz való jog elévülése szempontjából esedékesség a magyar közigazgatási vagy egyéb szerv által kiadott, visszatérítési kötelezettséget előíró közigazgatási döntésben vagy fizetési felszólításban teljesítési határidőként megjelölt időpont.

Például:

Az áfabevallás esetében: 2013. decemberére vonatkozó bevallást 2014. januárjában nyújtjuk be, ezért az 5 év 2014. december 31-től számítandó.

Az adójogi elévülés (adómegállapítás és adóvégrehajtás) szabályait a 2018. január 1. előtt indult eljárások, valamint ezen időpont előtt keletkezett kötelezettségek esetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Régi Art.) tartalmazza.

Az adómegállapítás elévülésére irányadó új szabályokat az adózás rendjéről szóló új törvény a 2017. évi CL. törvény (Új Art.) tartalmazza.

Az adóvégrehajtási eljárásokban irányadó elévülési szabályokat a régi Art-től eltérően külön törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Adóvhrtv.) tartalmazza.

Email
Print