Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Hogyan változik 2021-ben a KIVA bevételre vonatkozó megszűnési korlátja?

Jövő év (2021) január 1-jétől a kisvállalati adó (KIVA) adóalanyiság akkor szűnik meg, ha az éves bevétel meghaladja a 6 milliárd Ft-ot. (Korábban ez az összeg 3 milliárd Ft volt.) Ezzel párhuzamosan a belépési feltételek is módosultak, amelyekről korábbi egypercesünkben írtunk.

Az adóalanyiság továbbra is megszűnik az erről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló negyedév utolsó napjával, ha a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió Ft-ot. Változás azonban 2021.01.01-jétől, hogy az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha az adóalany az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti.

A kisvállalati adóalanyiság továbbá az alábbi okokra tekintettel is megszűnik:

  • a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal
  • ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg, a megszűnés napjával
  • az adóalany egyesülését, szétválását megelőző nappal
  • az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapított meg
  • az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával
  • a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta a 100 főt
  • az üzleti év mérlegfordulónapjának megváltoztatása esetén a választott mérlegfordulónappal
  • ha az adózó ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik, annak az adóévnek az első napját megelőző nappal, amely adóévben a külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi személy vagy külföldi telephely ellenőrzött külföldi társaságnak minősül
  • a társasági adó törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás vagy kedvezményezett részesedéscsere esetén az eszközátruházás vagy részesedéscsere napját megelőző napon
Email
Print