Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Kell áfát fizetni az ingyenes eszközátadás után?

Az ingyenesen átengedett tárgyi eszköz minősülhet térítés nélküli átadásnak és adománynak is.

Térítés nélküli átadás

A térítés nélküli átadás akkor áfaköteles, ha az átvevő nem minősül közhasznú szervezetnek és az ingyen átadott eszköz kapcsán az átadó céget részben vagy egészben áfa levonási jog illeti/illette meg az adomány beszerzése alkalmával. Az adó alapja ebben az esetben az eszköz átadásának időpontjában aktuális piaci érték lesz (amiből az áfát vissza kell számolni). Ilyenkor, mint az értékesítésnél, itt is számlát kell kiállítani.

Adomány

Ellenérték nélkül átadott eszköz adománynak minősül, ha közhasznú szervezetnek adjuk támogatásként. Ekkor a termékátadással nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség. Lényeges azonban, hogy ha azért szerzünk be egy terméket, hogy elajándékozzuk, akkor áfa levonási joggal nem élhetünk, de ha egy használat cikket (pl. számítógép) adományozunk, akkor a korábban gyakorolt áfa levonási jogunk nem sérül.

Fontos, hogy az adomány nyújtásakor a szervezettől igazolást kell bekérni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

  • mindkét fél (mind a kiállító, mind a támogató) azonosító adatait
    • a nevét
    • a székhelyét
    • az adószámát
  • az adomány összegét
  • az adomány célját

Két példányban kell kiállítani, az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig az adományt átvevőé marad.

Email
Print