Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki minősül megbízható adózónak?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal negyedévenként megvizsgálja, hogy az adózók megfelelnek-e a megbízható adózókra vonatkozó feltételeknek, illetve nem minősülnek-e kockázatos adózónak. A vizsgálat eredményéről, valamint az előző negyedéves minősítés változásáról a NAV elektronikus értesítést küld a társaság részére.

Megbízhatónak minősül az az adózó, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • legalább 3 éve folyamatosan működik
  • a tárgyévre megállapított adóteljesítménye pozitív
  • 4 évre visszamenőlegesen a társasággal szemben nem lehet végrehajtási eljárás
  • a tárgyévben, és az azt megelőző 5 évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 százalékát
  • a tárgyévben, és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt
  • a tárgyévben, és az azt megelőző 5 évben a cég nem állt és nem áll bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti adószám-felfüggesztés hatálya alatt
  • a tárgyévben, és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt
  • a társaságnak nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása
  • a cég nem minősül kockázatos adózónak

A csoportos adóalany csak abban az esetben minősül megbízhatónak, ha minden tagja megbízható.

Ha a társaság a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, akkor az adóhatóság a minősítés feltételeit a működés megkezdésétől, illetve az áfa-regisztrált adóalanyiság fennállásától vizsgálja.

A jogutódlással létrejött vállalkozásoknál a folyamatos működés időtartamának vizsgálatakor a NAV a jogelőd működését is figyelembe veszi.

Email
Print