Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak?

Amennyiben a vállalkozás pályázatot nyújt be, s nem teljesíti annak kritériumait, elesik a támogatástól. Jellemzően minimum feltételnek minősül az, hogy ne legyen „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” a pályázó.

Egy vállalkozás, akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha képtelen – akár saját erejéből, akár a tulajdonosai, részvényesei vagy hitelezői által biztosított források révén – arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely valamely hatóság beavatkozása nélkül azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.

Ha az alábbiak közül bármelyik kategóriába beleesik egy vállalkozás, már nehéz helyzetűnek minősül:

  1. Kft. esetében a jegyzett tőkéjének (a felhalmozott veszteségei miatt) több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el
  2. Kkt., Bt., közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében a könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el
  3. a vállalkozás – függetlenül a vállalkozási formától – ellen fizetésképtelenségi eljárás indult vagy indítható
  4. megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le
  5. szerkezetátalakítási támogatásban részesült és szerkezetátalakítási terv folyamatban van
  6. az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél (kivétel: kis- és középvállalkozások)

Az 1. és 2. pont a 3 évnél kevesebb ideje működő társaságoknál nem alkalmazandó.

A társaság akkor is nehéz helyzetűnek tekinthető, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben zsugorodik, pénzforgalma apad, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül.

Email
Print