Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki választhat KIVA adóalanyiságot?

Az a gazdálkodó lehet kisvállalati adó (KIVA) alany, akinél az alábbi feltételek teljesülnek:

1) az adózó átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt; (kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát együttesen kell figyelembe venni, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján)

2) az adózó adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd Forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 1 milliárd Forint időarányos részét (kapcsolt vállalkozások bevételét együttesen kell figyelembe venni, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján)

3) az adóévet megelőző két naptári évben az adózó adószámát az állami adó és vámhatóság jogerősen nem törölte.

4) az üzleti év mérlegforduló napja december 31.

5) ellenőrzött külföldi társasággal az adóévet megelőző adóévben nem rendelkezik

6) az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd Forintot

A bejelentkezés feltétele továbbá, hogy annak napján az adózó végrehajtható, nettó módon számított (tartozás-túlfizetés) adótartozása ne haladja meg az 1 millió Forintot.

Az adóalanyiság a bejelentést követő hónap első napján jön létre.

Bizonyára feltűnik az olvasónak több helyen a „várhatóan” kifejezés. Ez azért van így a törvényben, mert ha például 2021.01.01-től szeretnénk áttérni a KIVA-ra, úgy a bejelentkezés időpontjában még nem ismerhetjük a 2020.12.31-i létszám, árbevétel és mérlegfőösszeg adatainkat, de számításaink bizonyára vannak; tehát egy vállalkozás december elején jellemzően meg tudja ítélni azt, hogy a az elkövetkező egy hónapot figyelembe véve létszáma átlagosan nem haladja meg az 50 főt vagy az árbevétele az 1Mrd Forintot.

Email
Print