Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Közös tulajdonú ingó vagy ingatlan eladásából származó jövedelem esetén érvényesíthető-e a a tulajdonostárs nevére szóló számla alapján felmerült költség?

 

Közös tulajdon esetén

  • az ingó vagyontárgy átruházásából,
  • az ingatlan átruházásából,
  • az ingatlan bérbeadásából,
  • a vagyoni értékű jog visszterhes alapításából,
  • a vagyoni értékű jog végleges átengedéséből, megszüntetéséből, ilyen jogról való végleges lemondásból, valamint
  • az értékpapír elidegenítéséből származó

jövedelem után a magánszemélyt a tulajdoni hányada arányában terheli adókötelezettség.

2018. január 1-jétől a fent említett tevékenységekkel kapcsolatos költségek abban az esetben is levonhatók a személyi jövedelemadó alapjából, ha a költség nem a saját, hanem valamelyik másik tulajdonos nevére szóló bizonylat alapján merült fel.

Email
Print