Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Meddig kötelező megőrizni a számviteli, adóügyi és munkaügyi dokumentumokat?

A számviteli bizonylatokat (pl.: számla, pénztárbizonylat, főkönyvi kivonat, szerződés, kimutatás, beszámoló stb.) olvasható formában legalább 8 évig kell megőrizni.

Számviteli bizonylatnak minősül minden olyan okmány, amely a gazdasági események könyvviteli elszámolását alátámasztja. A megőrzési kötelezettség akkor is fennáll, ha a vállalkozás jogutód nélkül megszűnik.

Az adójogi bizonylatokat  (így pl. az adóbevallásokat) annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltéig kell olvasható formában megőrizni, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett tenni, illetve az adót meg kellett fizetni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a 2015-ben leadott (2014-es évre vonatkozó) társasági adóbevallást 2020. december 31-éig kell megőrizni. Ha azonban az említett év adóbevallása két év múlva önellenőrzésre kerül, akkor ennek hatására az 5 éves iratőrzési idő is újrakezdődik.

A bér- és munkaügyi iratokat nem szabad selejtezni, mivel azok a nyugdíj számításához, a szolgálati idő megállapításához szükséges dokumentumok és így évtizedek múlva is szükség lehet rájuk.

Email
Print