Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi a menete a végelszámolásnak? Cégvezetőként mi a feladatom az egyszerűsített végelszámolás során?

Az egyszerűsített végelszámolást a könyvelő vezényli le a cég tulajdonosainak közreműködésével, tehát nincs szükség ügyvédre.

A folyamat a következő lépésekből áll:

  1. A végelszámolást a cég legfőbb szerve határozza el, amikor is dönteni kell annak kezdő időpontjáról is, amely nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.
  2. A végelszámolás kezdetétől számított 30 napon belül egy tevékenységet lezáró beszámolót kell közzétenni. A beszámoló kezdő napja az adott év első napja, záró napja pedig a végelszámolás megkezdését megelőző nap. Például, ha valaki 09.01-től végelszámolja a cégét, akkor a 01.01-08.31. időszakra kell benyújtania egy tevékenységet lezáró beszámolót.
  3. A végelszámolás közzétételét követően 40 napon belül a cég hitelezői bejelenthetik a követeléseiket, viszont ez nem jogvesztő, így fontos, hogy a 40 napot meghaladóan jelzett követeléseket is teljesíteni kell.
  4. A végelszámolás alatt a cég a bevallási kötelezettségeit ugyanúgy teljesíti. Tehát a szokásos havi bevallásokat rend szerint beküldi, és az adófizetési kötelezettségeinek eleget tesz.
  5. A végelszámolás végső dátumáig a cég köteles a kötelezettségeket kifizetni, ilyen például a szállítói tartozás, adótartozás, kapott hitelek, kölcsönök. Továbbá a cég követeléseit szintén eddig kell behajtani. A bankszámláját a cégnek a megszűnés napjáig tartania szükséges.
  6. A legfőbb szerv meghatározza a végső dátumot, amellyel befejezik az egyszerűsített végelszámolást. Ez a dátum a kezdő időponttól számított legalább 40., legfeljebb 150. nap lehet. Például, ha 2022.09.01-től határozza meg a végelszámolás kezdetét, akkor legkorábban 2022.10.10-én fejezheti be (feltéve, ha a közzétételt követően a hitelezők rendelkezésére álló 40 napos határidő letelt) és legkésőbb 2023.01.28-án be kell fejeznie.
  7. Erre az időpontra el kell készíteni a záróbevallásokat, és közzé kell tenni a végelszámolást lezáró beszámolót. Végezetül a cégben maradt vagyonokra vonatkozóan el kell készíteni a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a tulajdonosok közötti vagyonfelosztásról határoznak.
  8. A cégben maradt vagyont csak a cégbíróságtól érkezett végelszámolás bejegyzést követően lehet szétosztani.

Összességében a tulajdonosok feladata a cégben lévő kötelezettségek, követelések (adótartozás, hitelek, kölcsönök, szállítói tartozások) kiegyenlítése, behajtása, a zárási folyamatokban zajló aktív részvétel – akárcsak az üzleti évet záró beszámolókészítésnél –, illetve a vagyonfelosztási nyilatkozat elkészítése.

 

Arról, hogy ki élhet az egyszerűsített végelszámolás választásának lehetőségével, korábbi egypercesünkben olvashatnak:

Ki alkalmazhatja az egyszerűsített végelszámolást és miért minősül egyszerűsítettnek?

 

Email
Print